Category Archives: Limited Şirketler

Yeni TTK’ya Göre Limited Şirket Kitabı’nın 5. Baskısı çıktı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE LİMİTED ŞİRKETLER kitabının 5.BASKISI ÇIKTI…
Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre 

Limited Şirketler
Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli
Haziran 2013 / 5. Baskı / 703 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 97.50 TL
ls
Kitap Hakkında:
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, limited şirketlere ilişkin birçok değişiklik ve yenilik öngörmektedir. Tek ortaklı limited şirkete izin verilmesi, özden yönetim yerine seçilmiş yönetim ilkesinin benimsenmesi, elektronik ortamda genel kurul ve müdürler kurulu toplantısı yapılmasına imkan sağlanması, şirketin finansal tablolarının Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenecek standartlarına göre düzenlenecek olması, limited şirketlerin büyüklüklerine göre sınıflandırılması, ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerine yer verilmesi, özel denetim isteme hakkının getirilmesi, ayrılma akçesinin açıkça düzenlenmesi, ortaklıktan çıkmaya katılma hakkının öngörülmesi, hukukî ve cezaî sorumluluk hallerinin kapsamlı bir şekilde düzenlenmesi, birleşme, bölünme ve tür değiştirmenin yeni kurallara bağlanması ve kolaylaştırılmış birleşme usulünün getirilmesi bunlardan sadece birkaçıdır.

Soner ALTAŞ tarafından kaleme alınan ve 6335 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişikliklere göre güncellenen bu eserde, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun limited şirketlere ilişkin düzenlemeleri en son haliyle ve tüm yönleriyle ele alınmıştır.

Konu Başlıkları
Limited Şirketin Kuruluşu ve Kuruluş Belgeleri
Genel Kurul, Toplantı ve Karar Yetersayıları
Müdür ve Müdürler Kurulu
Limited Şirketin Denetimi
Pay Kavramı ve Şirketin Kendi Paylarını İktisap Etmesi
Sözleşme Değişiklikleri
Esas Sermayenin Artırılması ve Azaltılması
Kâr Payı ve Yedek Akçeler
Ticarî Defterler ve Belgeler
Finansal Tablolar ve Raporlar
Hukukî ve Cezaî Sorumluluk
Ölçeklerine Göre Limited Şirketler
Limited Şirketin Sona Erme Sebepleri ve Tasfiye
Limited Şirketlerin Birleşmesi, Bölünmesi, Tür Değiştirmesi
111
Reklamlar

Limited Şirkette Çıkmaya Katılma Hakkı Nedir?

Limited şirkette çıkmaya katılma hakkı nedir?

Dünya Gazetesi,
20 Haziran 2013

 

soner_altas.jpg

 

Limited şirketlerde zaman zaman ortaklar arasında uyuşmazlıkların yaşanması mümkündür. Bu uyuşmazlıkların ileri noktalara gelmesi ortaklardan bazılarının şirketten çıkmak istemesine dahi sebebiyet verebilmektedir. İşte bu hususları göz önünde bulunduran 6102 Türk Ticaret Kanunu (TTK), limited şirket sözleşmesine hüküm konulmak suretiyle ortaklara şirketten çıkma hakkı tanınmasına imkan tanımıştır. Continue reading →

Limited Şirket Genel Kurul Rehberi çıktı…

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre

Limited Şirket Genel Kurul Rehberi
(Açıklamalı, Uygulamalı, Örnekli)
Yazarı: Soner Altaş
Baskı Yılı:Haziran 2013
Baskı Sayısı: 1. Baskı
Sayfa Sayısı: 211 Sayfa
Fiyatı: 20.00 TL

KİTAP HAKKINDA :
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yeni TTK’nın limited şirketlere ilişkin birçok yenilik ve değişiklik getirmesi, özellikle 2013 yılında yapılacak olan genel kurul toplantılarını önceki yıllarda yapılanlardan ayırmakta ve limited şirket müdürlerine genel kurul toplantılarına yönelik birtakım yükümlülükler getirmektedir. 2013 yılında yapılacak olan genel kurul toplantıları bu yönüyle yeni TTK’nın ilk uygulamaları olacaktır. Senede genelde bir defa yapılıyor olması nedeniyle yeterince bilinmeyen genel kurul toplantılarının eskiden kalma yöntemlerle yapılması, alınan kararların iptalini ve geçersizliğini gündeme getirebileceğinden, yeni TTK’nın getirdiği düzenlemelere uyulması önem arz etmektedir.

Soner ALTAŞ tarafından kaleme alınan bu kitapta limited şirket genel kurul toplantısı nasıl yapılır, çağrı ilanı ve davet yazısı nasıl düzenlenir, gündemde nelere yer verilir, yıllık faaliyet raporu nasıl düzenlenir, şirket sözleşmesinin yeni TTK’ya uyumu için ne yapılır, toplantı tutanağı nasıl düzenlenir, pay devri nasıl onaylanır, çağrısız ve toplantısız karar alınabilir mi?” gibi sorulara uygulamalı olarak cevap verilmekte ve TTK’nın düzenlemeleri örneklerle okurların bilgisine sunulmaktadır. Böylece, limited şirket müdürlerine, kitaptaki örnekleri Şirketlerine uyarlayarak başta 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı olmak üzere olağan ve olağanüstü genel kurul belgelerini kolayca hazırlama konusunda yol gösterilmektedir.

Konu Başlıkları

2012 Yılı Olağan Genel Kurul Belgeleri
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurula Davet Yazısı
Genel Kurul Gündemi
Hazır Bulunanlar Listesi
Müdür – Müdürler Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu
Şirket Sözleşmesi Tadili
Kâr Dağıtım Teklifi
Çağrısız Genel Kurul
Toplantısız Genel Kurul Kararları
Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayıları
Olağan–Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Sermayenin Artırılması–Azaltılması
Pay Devrinin Onaylanması

 

Kitap hakkında detaylı bilgi edinmek ve satın almak için resmin üzerini tıklayınız…

 

111

Anonim şirketlerin tamamına denetim zorunluluğu getirildi!

Anonim şirketlerin tamamına denetim zorunluluğu getirildi!

Soner ALTAŞ / Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi

Dünya Gazetesi, 25 Nisan 2013 Continue reading →

Yönetim kurulu üyelerinin ve müdürlerin Türk vatandaşı olması zorunluluğu kalktı!

Yönetim kurulu üyelerinin ve müdürlerin Türk vatandaşı olması zorunluluğu kalktı!

Dünya Gazetesi
08 Ağustos 2012 Çarşamba  

Soner ALTAŞ / Bilim, Sanayı ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi

Yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmesine rağmen okurlarımızdan soreular gelmeye devam ediyor. Yabancı ülke vatandaşı olan müvekkilinin Türkiye’de tek ortaklı bir sermaye şirketi kurmak ve şirketin yönetiminde de sadece kendisi bulunmak istediğini söyleyen okurumuz, müvekkili için hangi şirket kuruluşunun müvekkilinin isteğine uygun olduğunu; anonim şirket mi, limitet şirket mi diye soruyor.   Continue reading →

%d blogcu bunu beğendi: